חיפוש

גיבוש אסטרטגיית השקעה מוצלחת

מהם שלושת גורמי המפתח בגיבוש אסטרטגיית השקעה מוצלחת?


ההחלטה הראשונה שיש לקבל היא אודות רמת הסיכון המתאימה לכם בתיק ההשקעות שתבנו.

רמת הסיכון נקבעת על פי אחוז המוצרים מבוססי מניות בתיק.

ככל שאחוז המוצרים המנייתיים גבוה יותר, כך התיק נחשב לתיק ברמת סיכון גבוהה יותר, כיון שמניות נחשבות לנייר ערך ברמת סיכון גבוהה יותר מאיגרות חוב (שהן בד"כ המרכיב העיקרי השני בכל תיק השקעות).


הגישה המקובלת היא, שככל שגיל המשקיע נמוך יותר, כדאי שאחוז המוצרים המנייתיים בתיק שלו יהיה גבוה יותר, כיון שכל המחקרים מראים שלאורך זמן מניות מניבות את התשואות הגבוהות ביותר וגם אם תהיה תקופת זמן של תיקון (ירידות) בשוק ההון, לצעירים יהיה מספיק זמן לחכות, עד שההשווקים יעלו חזרה (והם תמיד יעלו. השווקים תמיד מחזוריים).


מה שתומך בתקופה האחרונה, בהחלטה אודות אחוז גבוה יחסית של מניות, הוא העובדה שהריביות במדינות המערב נעות סביב 0 וכאשר הריבית כה נמוכה, גם התשואות באיגרות החוב (האלטרנטיבה העיקרית למניות בתיקי ההשקעות) מאד נמוכות.

ההחלטה השניה היא אודות ניירות הערך הספציפיים שבוחרים לתיק ההשקעות.

בחלק המנייתי, הגישה המועדפת שתורמת להצלחה, היא בחירת מניות, או קרנות (קרנות סל או קרנות מחקות מדד בעיקר), בקטגוריות שוק צומחות ומתפתחות, ולהחזיק בהן לאורך זמן!!!!

השקעה נכונה בשוק ההון היא השקעה לאורך זמן!

וזה אמור לכלול, אי היגררות להחלטות שגויות ואימפולסיביות, בתקופות של תנודתיות גבוהה.

מה שיעזור במקרה כזה, הוא שהמשקיע יחשוב מראש על רמת הסיכון שמתאימה לו, על פי מטרת ההשקעה, הגיל שלו, הסבילות שלו לחזות בהפסדים וכו", ויבנה על בסיס זה את רמת הסיכון בתיק ההשקעות שלו.החלטה שלישית היא אודות הקצאת הנכסים:

אז ציינתי כבר את קביעת היחס בין המוצרים המנייתיים לסוגי ניירות ערך אחרים כמו איגרות חוב. אך יש גם מוצרי השקעה נוספים, כמו השקעות אלטרנטיביות, השקעות מובנות ועוד.

אך בנוסף, יש גם לחשוב על פיזור מבחינת היבטים נוספים כמו: פיזור גאוגרפי (לא להשקיע הכל רק בבורסה אחת) או פיזור קטגוריאלי

(להשקיע במניות או קרנות מחקות מתחומים שונים) ואפילו על פיזור מסויים במטבעות.