חיפוש

מה הקשר בין התאוששות כלכלית של הכחכלה האמריקאית לבין שוק המניות בה?

אתן שואלות - אני עונה?

מדוע כאשר מתפרסמים נתונים טובים אודות הצמיחה הכלכלה האמריקאית, שוק המניות מגיב בירידה?

כי.. השוק נהנה כבר זמן רב מריבית אפסית ומתמיכה מסיבית של הבנק המרכזי, שכל חודש ׳מזרים׳ כסף לשווקים ( באמצעות קנייה מסיבית של איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות).

אלה נוטים לתמוך בעליות בשוקי המניות.


אז אתמול התפרסם בארצות הברית דו׳ח התעסוקה התקופתי, שהראה שמספר המשרות החדשות שנוספו לאחרונה למשק, עלה על הציפיות.

יותר משרות חדשות - יותר צמיחה- פחות אבטלה!

נתון מצוין לכלכלה!

אבל.. פחות טוב לשווקים, כיון שככל שמצב הכלכלה והתעסוקה משתפר, גדל הסכוי שהבנק הפדרלי יצמצם את התמיכה בשוקי ההון ויצמצם את רכישת האג׳חים ובהמשך, מקרב את העלאת הריבית.

אלה שני פרמטרים שצפויים להחליש את שוק המניות.