חיפוש

מה חושבים מנהלי ההשקעות הגדולים בארצות הברית?

מה חושבים מנהלי בתי ההשקעות הגדולים בארצות הברית?

במשאל החצי שנתי שנערך על ידי מגזין בארונס בקרב מנהלי בתי ההשקעות הגדולים ( המוסדיים ), נראה שרק מיעוט מהם, 10 אחוז, סבורים שבמהלך השנה הקרובה שוק המניות האמריקאי יהפוך ל׳שוק דובי׳ ( יחווה ירידה של 20 אחוז ויותר.)

היתר מתחלקים בין הללו שהם ׳חיוביים׳ על השוק לבין היתר שהם ׳ נטרליים׳.

עם זאת, חלק גדול מהם מכנים את שוק המניות כ׳יקר׳ ורובם סבורים שבחצי השנה הקרובה השוק יחווה ׳תיקון׳, כלומר ירידה של כעשרה אחוז ( אך לא יותר מעשרים).

המאפיינים המטרידים ביותר להערכתם הם העלייה באינפלציה, עליית התשואות באיגרות החוב, הבעיות בשרשרת האספקה וצמצום קניית האג׳חים על ידי הבנק המרכזי. ( התפרצות חוזרת של הקורונה צוינה כגורם מטריד רק על ידי 3 אחוז מהם).

ויחד עם זאת רובם סבורים ש׳המקום להיות בו׳ הוא עדיין שוקי המניות, אך הם גם צופים תנודתיות גבוהה מהעבר בתקופה הקרובה.