חיפוש

מה קורה בשווקים בימים האחרונים?

השוק המוביל ושהשפעתו ניכרת על מרבית שוקי ההון האחרים בעולם, הוא השוק האמריקאי.

אז מה קרה בשבוע האחרון?

התשואות על האג׳חים ובמיוחד על האג׳ח של ממשלת ארצות הברית לעשר שנים, עלו בחדות! ומכיון שיש יחס הפוך בין מחירי האג׳חים והתשואות שהם מניבים, פרושו של דבר הוא, שהמחירים ירדו!

מתשואה של כחצי אחוז לפני מספר חודשים, התשואה עלתה בסוף השבוע שעבר, לסביבות אחוז וחצי. זו עלייה משמעותית.

מדוע זה קרה?

כי ציפיות השווקים מתמקדות הצמיחה הכלכלית הצפויה עם היציאה ממשבר הקורונה, בחודשים הקרובים, והיא צפויה להיות מונעת על ידי ביקושים גדולים שיגיעו מהצרכנים, בעיקר ביקושים לשרותים, שלא היה ניתן לצרוך בשנת הקורונה.

הביקושים הללו צפויים לגדול גם כתוצאה מההחלטה לאחרונה של הקונגרס האמריקאי, להזרים עוד 1.9 טריליון דולר לעסקים ולאזרחים.

עלייה משמעותית בביקושים, נוטה להעלות גם את שעורי האינפלציה.

כאשר שעור האינפלציה עולה ועובר סף מסוים, הבנקים המרכזיים נוטים להעלות את הריבית.

ריבית גבוהה יותר נוטה להעביר חלק מההשקעה במניות להשקעה באיגרות החוב, המוערכות כפחות מסוכנות.

עליית ריבית גם פחות נוחה לחברות ופוגעת בד׳כ ברווחים שלהם.

לכן הדבר מעורר חשש בעיקר לגבי המשך הצמיחה והרווחיות של חברות הטכנולגיה, מה שפוגע באטרקטיביות המניות שלהן.

כל זה קורה, כאשר מחירי המדדים של הבורסות בארצות הברית מאד גבוהים, ובעיקר מחירי חברות הטכנולוגיה, שעלו בחדות בשנה האחרונה.

ולכן ראינו בימים האחרונים, ירידות שערים בעיקר במניות הטכנולוגיה ובעיקר באלה שמחיריהם מוערכים כמאד גבוהים.

מה יקרה מפה?

עדיין לא ברור.

האם זו התחלת תיקון מחירים בשוקי המניות, או ‘מעידה׳ בגל העליות הארוך בו אנו נמצאים.

הימים הבאים יגידו, אבל:

מרבית מנהלי ההשקעות הגדולים בעולם מצפים ל׳תיקון׳ יותר משמעותי בחודשים הקרובים.